Factoren die van invloed zijn op de installatie van zonnepanelen

De laatste tijd is veel gesproken over het belang van duurzaamheid en de noodzaak om schone en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Dit wetende is zonne-energie uitgegroeid tot een van de beste alternatieven voor de opwekking van duurzame energie. Voor de installatie ervan is het echter noodzakelijk de factoren te kennen die de prestaties van zonnepanelen beïnvloeden.

Daarom hebben wij de belangrijkste kenmerken opgesomd die de werking van een fotovoltaïsch systeem beïnvloeden. Bekijk ze!

Zonnestraling

In de eerste plaats moet men weten dat zonlicht primordiaal is. Wanneer het de zonnepanelen raakt en in contact komt met het silicium, stimuleert het de moleculen ervan en zorgt ervoor dat ze energie vrijgeven in de vorm van elektriciteit. Voor deze vorm van hernieuwbare en schone energieproductie meten wij de bestralingssterkte van de zon, die de hoeveelheid energie weergeeft die de zon op bepaalde tijdstippen van de dag op het oppervlak van de platen ontvangt.

Een kenmerk dat van grote invloed is op de zonnestraling is de positie van de platen. Een andere belangrijke factor is het bepalen van de beste hoek van de platen naar gelang van het gebied waar ze zullen worden geïnstalleerd, en ook de zuiverheid van het materiaal, die voor betere systeemprestaties zorgt.

Richting van de platen

De energieproductie kan aanzienlijk veranderen naar gelang van de seizoenen van het jaar en de stand van de zon. Daarom is het belangrijk de panelen correct te richten, zodat het zonlicht overdag beter wordt benut.

Het is gemakkelijk te begrijpen dat zonnepanelen het best werken wanneer ze zoveel mogelijk zonlicht rechtstreeks ontvangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de positie van de zonnepanelen uiterst belangrijk kan zijn voor jouw productie. Als je ook nog bedenkt dat de output van invloed is op de kosteneffectiviteit van de panelen, is het van vitaal belang dat je het goed doet.

Helling van jouw dak

Idealiter zou een zonne-energiesysteem een hoek moeten hebben die gelijk is aan de breedtegraad van de plaats waar het is geïnstalleerd. Kantelhoeken tussen 30 en 45 graden zullen in de meeste situaties echter goed werken. Gelukkig heeft de hoek van het systeem een kleinere invloed op de prestaties van de zonnepanelen dan de richting die op het dak is geïnstalleerd.

Reiniging

Tenslotte zij erop gewezen dat het fotovoltaïsche systeem geen bewegende delen bevat en niet veel onderhoud vergt. Het is echter uiterst belangrijk dat de zonnepanelen periodiek worden gereinigd. Deze praktijk is van essentieel belang voor het verkrijgen van een maximaal rendement van het systeem, omdat het zonlicht (fotonen) door de modules wordt opgevangen en in botsing komt met de siliciumatomen waaruit het oppervlak van het zonnepaneel bestaat, hetgeen uiteindelijk leidt tot de verplaatsing van de elektronen en dus tot de opwekking van elektrische stroom (energie).

Dit wetende is het ideaal, onder normale omstandigheden, om de panelen twee tot drie keer per jaar te reinigen. Niet elk type product kan echter op dit moment worden gebruikt. Het is dus aan te bevelen alleen een doek met water te gebruiken, en als je meer hardnekkig vuil moet verwijderen, een spons te gebruiken.

Hoe bereken je het rendement van een zonnepaneel
Hiervoor moet je de exacte hoogte en breedte van het zonnepaneel kennen en ook het vermogen. Voorbeeld: Zonnepaneel van 330 Watt met een hoogte van 1,956m. en een breedte van 0,992m.

1. Bereken de oppervlakte van het zonnepaneel – 1,956 x 0,992m = 1,940352 m².

2. Deel het vermogen van het zonnepaneel door de oppervlakte – 330 / 1,940352 = 170,07 Watt/m².

3. Deel het resultaat door 10 om het rendement in procenten te krijgen – 170,07 / 10 = 17,07%.

Met andere woorden, het hierboven berekende zonnepaneel heeft een rendement van 17,07% onder standaard testomstandigheden.